Subsidie energiebesparing eigen huis (2021)

Wolf Glas en Kozijnen subsidie

Net voor de kerst heeft VKG een akkoord bereikt om het aantonen van de isolatiewaarde van glas/kozijnen eenvoudiger te maken.

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor 5 typen isolatiemaatregelen.

Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.

Voorwaarden:

  • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45msubsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
  • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
  • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen.
  • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
  • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
  • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
  • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
  • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.

Maatregelenlijsten

Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staat uw isolatiemaatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Maatregelenlijst isolatie 4 januari 2021
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20-%20Maatregelenlijst%20Isolatie%204%20januari%202021.pdf

Maatregelenlijst hoogrendementsglas 4 januari 2021
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20-%20Maatregelenlijst%20Hoogrendementsglas%204%20januari%202021.pdf

Subsidiebedragen per m2

Voor isolatiemaatregel, type dakisolatie bestaan er twee uitvoeringvarianten. U kunt er voor kiezen om het dak te isoleren, maar u kunt er ook voor kiezen om de zolder- of vlieringsvloer te isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert dan geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn. Dakisolatie en zolder- of vloeringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen.

Bij de isolatiemaatregel type vloer- of bodemisolatie kunt u er voor kiezen om de vloer of de bodem te isoleren. Indien u een combinatie van vloer- en bodemisolatie kiest dan komt u in aanmerking voor het bedrag van bodemisolatie. Een combinatie van vloer- en bodemisolatie wordt gezien als 1 maatregel.

 

Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Subsidiebedrag per m2
Minimaal vereiste m2
Maximaal m2
Minimale Rd-waarde [m2 K/W]
Gevelisolatie
€ 25 15 170 3,5
Spouwmuurisolatie
€ 5 15 170 1,1
Dakisolatie
€ 20 25 200 3,5
Zolder/vlieringvloer
€ 5 25 130 3,5
Vloerisolatie
€ 7 25 130 3,5
Bodemisolatie

Evt. in combinatie met vloerisolatie

€ 4 25 130 3,5

Hoogrendementsglas

Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren. U telt het aantal m² dan bij het glas op.

Een combinatie van HR++ glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met kozijnpanelen of een isolerende deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel.

Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Subsidiebedrag per m2
Minimaal vereiste m2
Maximaal m2
Minimale U-waarde [W/m2K]
HR++-glas
€ 35 10 45 1,2
Kozijnpanelen
€ 15 1,2
Isolerende deuren
€ 35 1,5
Triple-glas
€ 100 10 45 0,7
Kozijnpanelen
€ 75 0,7
Isolerende deuren
€ 100 1,0

 

Wij werken samen met: