VKG Keurmerk 2022!

VKG Keurmerk 2022!

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie verklaart dat

WOLF Glas en Kozijnen

voldoet aan de eisen die worden gesteld om het VKG Keurmerk te mogen voeren in het jaar 2022

Het VKG Keurmerk is afgegeven op basis van eisen zoals die zijn vastgelegd in de VKG
Kwaliteitseisen en Adviezen® 2017, de VKG Keurmerk kwaliteitseisen voor de productie en
montage van kunststof gevelelementen en de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG
Keurmerk.

Wij werken samen met: